Πρόσφατες Ιστορίες

Η προβλήτα

Αγαπώ τις ξύλινες προβλήτες στις λίμνες και στις θάλασσες, τις γκριζόμαυρες παλιές και τις χρωματιστές καινούριες. Τα ξύλα μυρίζουν πολύ...